Ανακοίνωση

Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για την περίοδο του Οκτωβρίου 2019, θα γίνουν σε δύο μέρες, στις 8 και στις 22 Οκτωβρίου.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων για την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Πρόγραμμα των παρουσιάσεων της Τρίτης 22 Οκτωβρίου 2019.