Περιγραφή Μαθήματος


 • Εισαγωγή στα μοντέλα ποιότητας του αέρα,
 • Εφαρμογές, τύποι, δομή και ανάπτυξη των φωτοχημικών μοντέλων ποιότητας του αέρα,
 • Θεμελιώδεις έννοιες του ατμοσφαιρικού κύκλου διασποράς,
 • Ακρίβεια και εξισώσεις ενός φωτοχημικού μοντέλου ποιότητας του αέρα,
 • Αναλυτική μορφή της εξίσωσης διασποράς,
 • Οϋλεριανά μοντέλα κυψελίδας και παραδείγματα,
 • Λαγκρανσιανά μοντέλα κυψελίδας και παραδείγματα,
 • Ορθές και ανάδρομες τροχιές αερίων μαζών,
 • Υπολογισμός τροχιάς αέριας μάζας,
 • Μοντέλα υπολογισμού τροχιών,
 • Εφαρμογές μοντέλων

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ703

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Τρίτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  6

Διδάσκοντες:  Χαρίκλεια Μελέτη