Περιγραφή Μαθήματος


*Προσφέρεται στο Β’ εξάμηνο

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τις εφαρμογές μοντέλων διάδοσης ακτινοβολίας στη μελέτη προβλημάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται το μοντέλο διάδοσης της ακτινοβολίας libRadtran το οποίο διατίθεται ελεύθερα και το εγκαθιστούν οι φοιτητές στον προσωπικό τους υπολογιστή. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τρόποι εισαγωγής και οι πηγές των απαραίτητων για διάφορες εφαρμογές δεδομένων εισόδου στο μοντέλο. Πραγματοποιούνται ασκήσεις ελέγχου της ευαισθησίας του μοντέλου στα δεδομένα εισόδου και στην ακρίβεια επίλυσης της εξίσωσης διάδοσης της ακτινοβολίας. Συζητούνται οι πηγές εξόρυξης δεδομένων εισόδου από δορυφορικές και επίγειες παρατηρήσεις. Πραγματοποιούνται ασκήσεις εφαρμογών του μοντέλου σε απλά προβλήματα ατμοσφαιρικής φυσικής που σχετίζονται με τη ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, όπως και εφαρμογές του μοντέλου στη διαχείριση μετρήσεων τηλεπισκόπησης ατμοσφαιρικών και ακτινομετρικών μεγεθών.

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ709

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Αλκιβιάδης Μπάης