Περιγραφή Μαθήματος


Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση, Ιστορική αναδρομή, Θεμελειώδης έννοιες φυσικής, Δορυφορική τηλεπισκόπηση, Ανάλυση των συστημάτων δορυφορικής τηλεπισκόπησης: Δορυφόροι (Βασικές έννοιες – Τροχιές Δορυφόρων – Χαρακτηριστικά – Τύποι Δορυφόρων), Αισθητήρες (Βασικές έννοιες – Περιοχές και αρχή λειτουργίας – Τύποι Αισθητήρων – Χαρακτηριστικά αισθητήρων), Απεικονίσεις ( Είδη απεικονίσεων – Παραμόρφωση – Ερμηνεία και ανάλυση εικόνων). Δορυφορικά συστήματα παρατήρησης Γης: Εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης στο περιβάλλον με έμφαση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Σύνδεσμος μαθήματος

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ706

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  5

Διδάσκοντες:  Μελέτη Χαρίκλεια, Μαρία-Ελισσάβετ Κουκουλή, Diego Loyola