Περιγραφή Μαθήματος


  • Πηγές και εκπομπές ρύπανσης
  • Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Η κατάσταση του περιβάλλοντος σήμερα
  • Mοντέλα ποιότητας αέρα
  • Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
  • Ηχορύπανση Διαχείριση υγρών και στερεών
  • Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Νομοθεσία ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης – διεθνείς οργανισμοί και συνθήκες
  • Σύγχρονος περιβαλλοντισμός
  • Περιβαλλοντικά εργαλεία

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ704

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Τρίτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  8

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μελάς, Δημήτριος Μπαλής