Περιγραφή Μαθήματος


* Προσφέρεται στο Β’ εξάμηνο

  • Πηγές, δημιουργία και σύσταση αιωρούμενων σωματιδίων – Χρόνος ζωής
  • Ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων
  • Αλληλεπίδραση αιωρούμενων σωματιδίων με την ακτινοβολία
  • Ταξινόμηση και τύποι αιωρούμενων σωματιδίων
  • Δυναμική αιωρούμενων σωματιδίων
  • Τεχνολογίες μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων
  • Οργανικά αιωρούμενα σωματίδια
  • Δίκτυα παρακολούθησης των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων
  • Παρουσίαση projects
  • Αιωρούμενα σωματίδια και κλίμα

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΠ713

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο: 

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  4

Διδάσκοντες:  Δημήτριος Μπαλής